11-10-99 Sundheds- og Omsorgsudvalget: Dagsorden 1. Meddelelser 12. Eventuelt