Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. april 2000

 

10. Regnskab 1999 (Regnskabsforklaring)

SOU 155/2000 J.nr. 13/99

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at vedlagte specielle og generelle regnskabsbemærkninger for 1999 godkendes.

RESUME

Der henvises til tidligere fremsendte redegørelser af 3. marts 2000 og 17. marts 2000, hvori der nærmere er redegjort for regnskabsproblemet.

Endvidere henvises til indstilling vedr. pkt. 9 på dagsordenen, hvori Sundhedsforvaltningen indstiller forskellige tiltag til løsning af merforbruget for 1999 og de heraf afledte konsekvenser for de følgende budgetår.

SAGSBESKRIVELSE

Der henvises til Regnskabsforklaringer for 1999, specielle og generelle bemærkninger (vedlagt som bilag)

ØKONOMI

Der henvises til forklaringerne.

HØRING

Ingen

BILAG

Regnskabsforklaringer for 1999, specielle og generelle bemærkninger.

 

Poul-Erik Daugaard Jensen

/Lene Lone Pedersen