Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. april 2000

 

6. Serviceniveau på ældreområdet (foreløbig drøftelse)

SOU 137/2000 J.nr. 17/2000

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om plan for at opnå et ensartet serviceniveau på ældreområdet i BR-kommunen til efterretning.

RESUME

Der er udarbejdet en samlet plan for, hvordan Sundhedsforvaltningen kan opnå et ensartet serviceniveau på ældreområdet i BR-kommunen, så der træffes ensartede afgørelser om hjælp til borgere med samme behov.

Der skal udvikles en række værktøjer, der skal understøtte en ensartet visitation indenfor de afsatte ressourcer.

De vigtigste værktøjer er kvalitetsstandarder, visitationskriterier samt en række visitationsredskaber, der baserer sig på metoden "Fælles sprog". Visitationsredskaber så som funktionsvurdering, bevillingsskema m.v. er de redskaber, visitatorerne anvender, når en borger skal tildeles hjælp.

Udvikling af ovennævnte værktøjer indgår i projektet: "Styrkelse af hjemmeplejen i Københavns Kommune", der er støttet af Socialministeriet fra puljen på 225 mio. kr. til initiativer, der kan sikre bedre kvalitet og klarere rettigheder i hjemmeplejen samt fra puljen om omstilling og forbedring af hjemmeplejen og valgmuligheder for brugerne.

SAGSBESKRIVELSE

Der henvises til vedlagte notat

ØKONOMI

Ingen.

Ingen.

BILAG

Notat af 20. marts 2000: "Forslag til plan for hvordan Sundhedsforvaltningen kan opnå et ensartet serviceniveau på ældreområdet i BR-kommunen". (Udsendt med dagsordenen for mødet den 28. marts 2000)

 

Jesper Maarbjerg

/Johny Kaufmann