Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. april 2000

 

4. Forslag til beslutning om, at der gives en redegørelse for sundhedstilstanden blandt københavnerne (Stillet af Lars Hutters, SOL) (Fortsat behandling fra mødet den 28. marts 2000.)

SOU 142/2000 J.nr. 65/99

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, at den ønskede redegørelse for Københavnernes sundhedstilstand anses for opfyldt med udarbejdelsen af Folkesundhedsplanen.

RESUME

Lars Hutters, SOL, stillede i BR den 23. september 1999 følgende forslag til beslutning: "Der ønskes en redegørelse for sundhedstilstanden blandt københavnerne på baggrund af de alarmerende oplysninger fra Sund By-projektet, at københavnernes dødelighed og sygelighed er betydelig større end sammenlignende med andre europæiske storbyer."

Sundhedsborgmester Peter Martinussen gav på mødet i BR den 23. september 1999 en redegørelse om københavnernes sundhedstilstand. Sagen blev henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget, der på mødet den 29. november 1999 besluttede at fortsætte behandlingen af sagen sammen med Folkesundhedsplanen.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Københavnernes sundhedstilstand udtrykt ved middellevetid er i flere undersøgelser fundet at være ringe. Københavnerne har således i en europæisk sammenhæng en usædvanlig høj dødelighed. Set i forhold til Danmark som helhed rammer overdødeligheden i København først og fremmest de midaldrende. Gennem årene har København fjernet sig fra niveauet for den danske middellevetid. Den ugunstige udvikling er mest udtalt blandt kvinderne, som har oplevet en fordobling af forskellen. Mændene tegner sig dog fortsat for den største forskel målt i absolutte tal.

På baggrund af en offentliggørelse af disse tal stillede medlem af Borgerrepræsentationen Lars Hutters (SOL) et forslag til beslutning til Borgerrepræsentationen om en redegørelse for københavnernes sundhedstilstand, som Sundhedsborgmester Peter Martinussen besvarede på mødet i BR den 23. september 1999. Der blev som supplement til Sundhedsborgmester Peter Martinussens tale uddelt en skriftlig redegørelse. Sagen blev henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget, der på sit møde den 29. november 1999 besluttede at fortsætte behandlingen af sagen sammen med Folkesundhedsplanen.

Folkesundhedsplanen indeholder en beskrivelse af sundhedstilstanden i Københavns Kommune og fremlægger en række overordnede mål til forbedring af sundhedstilstanden i København. Sundhedsforvaltningen finder derfor, at den ønskede redegørelse for københavnernes sundhedstilstand anses for opfyldt med udarbejdelsen af Folkesundhedsplanen.

ØKONOMI

Ingen.

HØRING

Ingen.

BILAG

Forslag til beslutning (stillet af Lars Hutter, SOL) (er tidligere udsendt i f.m. udvalgets behandling af sagen).

Redegørelse i forbindelse med forslag til beslutning vedr. københavnernes sundhedstilstand (er tidligere udsendt i f.m. udvalgets behandling af sagen).

 

Ib Haurum

/Jens Egsgaard