Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. april 2000

 

7. Forslag fra Marlene Krogh (F) om drøftelse af sag i klagerådet

SOU 139/2000 J.nr. 15/2000

 

INDSTILLING

Forslag fra Malene Krogh (F) om at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter principperne for tildeling af rengøringshjælp til hjemmehjælpsbrugere.

RESUME

Malene Krogh ønsker på baggrund af 2 konkrete sager, forelagt for Klagerådet, en principiel drøftelse af kriterierne for tildeling af regøringshjælp til hjemmehjælpsbrugere.

SAGSBESKRIVELSE

Med baggrund i sit hverv som medlem af Klagerådet ønsker Malene Krogh en drøftelse af principperne for ydelse af hjælp til rengøring.

I 1992 blev det på baggrund af kommunens vanskelige økonomiske situation politisk besluttet, at fordele hjemmehjælpstimerne således at brugerne også fremover først og fremmest får den fulde personlige pleje og pasning. Denne prioritering kan føre til, at det kan gå ud over tildelingen af ydelse af hjælp til rengøring. Dette blev det i praksis typisk fastlagt således, at rengøring fremover ydes hver 14. dag, med mindre der er særlige forhold, der fører til at hjælpen skal ydes oftere.

Aktuelt har 2 hjemmehjælpsbrugere klaget over at Deres hjælp til rengøring er blevet ændret fra en gang ugentligt til en gang hver 14. dag.

Klagerne har været behandlet på Klagerådsmøder, senest på mødet den 6. marts 2000, hvor det blev besluttet at udsætte sagen.

ØKONOMI

Ingen.

HØRING

Klagerne behandles af Klagerådet.

BILAG

Kopi af folderen " Ren besked om hjælp i hjemmet" og 2 klagesager i anonymiseret form vedlægges. (Udsendt med dagsordenen for mødet den 13. marts 2000)

Jesper Maarbjerg

/ Lars Bo Bülow