Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. april 2000

 

2. Orientering om Stadslægens årsberetning 1999, herunder patientklager

SOU 151/2000 J.nr. 19/2000

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager Stadslægens orientering til efterretning.

RESUME

Stadslægen udarbejder hvert år en beretning over sidste års virksomhed, herunder

patientklagesager behandlet hos Stadslægen.

SAGSBESKRIVELSE

Der henvises til bilaget "Årsberetning 1999".

ØKONOMI

Ingen.

HØRING

Ingen.

BILAG

Stadslægens årsberetning 1999. (Udsendt til orientering den 29. marts 2000)

 

Claus Lundstedt