Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. april 2000

 

13. Oversigt over løbende/kommende sager

SOU 144/2000 J.nr. 19/98

 

Oversigt over sager der påregnes forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2000. Oversigten er ajourført siden udvalgsmødet den 28. marts 2000.

Sagsbetegnelse:

Forventes forelagt:

Orientering om status vedrørende aftale mellem H:S og Sundhedsforvaltningen om færdigbehandlede hospitalsindlagte (J. nr. 61/98)

Indtil videre hver måned

Forslag til beslutning om, at der i Københavns Kommune oprettes et aktivitetscenter for ældre indvandrere (Stillet af Wallait Khan, F og Hellen Hedemann, F) (J.nr.:64/99)

april 2000

Forslag til beslutning om mulighederne for at etablere forsøg med kollektive bofællesskaber for ældre indvandrere og ændringsforslag om støtte til familier, som ønsker at passe deres ældre i eget hjem (Fornyet forelæggelse efter høring af Integrationsudvalget) (J. nr. 4/99)

april 2000

Forslag til beslutning om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget udarbejder en handlingsplan vedrørende oprettelse af familiebofællesskaber i store lejligheder (J. nr. 72/99)

april 2000

Forebyggende hjemmebesøg i Københavns Kommune (status) (J. nr. 23/99)

maj 2000

Arbejdsdeling mellem H:S og Kommunerne

maj 2000

Opgørelse over henholdsvis indlagte patienter godkendt til plejehjem og antal ledige ældreboliger (J. nr. 62/98)

maj 2000 (hvert kvartal)

Ældrerådsvalget i 2000 (j.nr. 94/2000)

maj 2000

Mål for H:S i 2000 (J.nr.:5/2000)

maj 2000

Stadslægens tilsyn med plejehjem i 1. halvdel af 2000 (J.nr.17/99)

august 2000

Orientering om Stadslægens årsberetning, herunder patientklager (J. nr. 30/99)

oktober 2000 (hvert halve år)

Analyse af sygesikringsområdet (J. nr. 58/99)

december 2000

Orientering om decentral struktur på ældreområdet (J. nr. 12/99)

løbende

Diverse ombygningssager

løbende

Orientering om arbejdet med omstillingsprojekter

løbende

Ældreklubaktiviteter (orientering om arbejdet i Ældreklubudvalget) (j.nr. 93/2000)

løbende

Nye bestemmelser vedrørende servicejob

Ændring af Stadslægens tilsyn på ældreområdet (J.nr.:45/99)

Stadslægens overgang til staten

Visitation

Orientering om udbudsaftale med Arbejdernes Ligkistemagasin (J.nr.: 82/99)

I/S KOROVA

Sundhedsplan for Københavns Kommune 1998 – 2001 (J.nr.8/99)

Regnskab 1998 - udtalelse til Revisionsdirektoratet vedr. Socialministeriets bemærkninger til folkepension

(J.nr. 12/98)

Budget for H:S