Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 21. oktober 2008

 

 

Åbne punkter

 

1.      Godkendelse af dagsorden

NBL  58/2008

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 21. oktober 2008

      1.   Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 7. om budget 2009 fra meddelelser.