Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 21. oktober 2008

 

 

Åbne punkter

 

7.      Budget 2009

NBL  67/2008

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at der på mødet den 21.10.8 udarbejdes en udtalelse om Budgetforlig 2009

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 21. oktober 2008

 

1.      Lokaludvalget vedtog følgende udtalelse om Budget 2009:

 

"Nørrebro Lokaludvalg har på sit møde den 21.10.08 diskuteret Budget 2009 for Københavns Kommune som beskrevet i det af Center for Borgerservice interne rundsendte dokument: 'Budget aftale for 2009 – relevant for Lokaludvalgene'. Lokaludvalget besluttede at lave følgende udtalelse:

 

·        Lokaludvalget beklager rækken af udsættelser af lokale anlægsprojekter, der er foreslået.

·        Lokaludvalget finder det uholdbart, at der er skabt en usikkerhed omkring, hvad borgeren kan forvente af Budget 2009.

·        Lokaludvalget har besluttet at gå i spidsen for en opklaring af konsekvenserne af Budget 2009 for Nørrebro bydel."

 

 

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg besluttede enstemmigt at behandle meddelelsespunkt om Budget 2009, som et beslutningspunkt. Begrundelsen for at behandle punktet var, at det i det udsendte materiale fremgår at mange projekter på Nørrebro berøres og stoppes i 2009, som konsekvens af Budget 2009.  

 

LØSNING

At der på mødet den 21.10.8 udarbejdes en udtalelse om Budgetforlig 2009 og at Lokaludvalgets tre arbejdsgruppe udarbejder hver deres udtalelser om Budgetforlig 2009 og dets konsekvenser for Nørrebro

 

VIDERE PROCES

Lokaludvalgets tre arbejdsgruppe udarbejder hver deres udtalelser om Budgetforlig 2009 og dets konsekvenser for Nørrebro. De tre oplæg sammenskrives og sekretariatet indsender den samlede udtalelse til Center for Økonomi.  Desuden vil sekretariatet indsamle nærmere information om projekter på Nørrebro som er berørt af Budget 2009, samt indkalde en repræsentant for Center for Økonomi til en diskussion af konsekvenserne af Budget 2009 til næste ordinære Lokaludvalgsmøde den 19.11.08.

 

BILAG

Se vedlagte bilag 8, 9 og 10 til orientering samt se www.kk.dk/budget09