Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 21. oktober 2008

 

 

Åbne punkter

 

5.      Ansøgning fra VerdensKulturCentret

NBL  64/2008

INDSTILLING OG BESLUTNING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at lokaludvalget drøfter og træffer en beslutning om ansøgning fra VerdensKulturCentret på kr. 10.000 til afholdelse af Eid-fest den 2. oktober 2008.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 21. oktober 2008

1. Lokaludvalget besluttede at afvise ansøgningen på kr. 10.000 fra VerdensKulturCentret, med den begrundelse at arrangementer er afholdt, og at ansøgningen er sendt så sent, at den ikke har kunnet behandles på et Lokaludvalgsmøde. 

 

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget en ansøgning på kr. 10.000 fra VerdensKulturCentret, der søger om støtte til afholdelse af eid-fest d. 2. oktober 2008 for børn og unge i alderen 3-14 år samt deres forældre i VerdensKulturCentrets gård, have og café.

 

Vi KBH*R* søges om kr. 29.500, Projektpuljen søges om kr. 10.000, World Music Denmark søges om kr. 6.600 og Musikudvalget søges om kr. 8250. Der søges desuden midler fra private fonde på i alt kr. 10.000.  VerdensKulturCentrets egenfinansiering af på 5.000, der finansieres gennem diverse salg. Se endvidere bilag med Finansieringsplan

 

LØSNING

Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansøgning fra VerdensKultuCentret.

 

ØKONOMI

Såfremt Nørrebro Lokaludvalg vælger at imødekomme ansøgningen, afholdes udgiften af Lokaludvalgets puljemidler.

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet meddeler Lokaludvalgets beslutning til VerdensKulturCentret, og forestår den øvrige sagsbehandling.

 

BILAG

§        Bilag 4: Ansøgning fra VerdensKulturCentret.

§        Bilag 5: Budget

§        Bilag 6: Finansieringsplan