Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 21. oktober 2008

 

 

Åbne punkter

 

3.      Ansøgning fra Socialdemokraterne på Nørrebro til socialt/kulturelt arrangement

NBL  62/2008

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at Lokaludvalget afviser ansøgningen efter indstilling fra arbejdsgruppen for kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed om en ansøgning på kr. 17.300 fra Socialdemokraterne på Nørrebro til afholdelse af amerikansk valgaften.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 21. oktober 2008

Kim Christensen erklærede sig inhabil og forlod mødet under dette punkt.

 

1.  Lokaludvalget besluttede at afvise ansøgningen med den begrundelse at arrangementet ikke var åbent for alle og bydelsinvolverende nok.

 

 

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget en ansøgning på kr. 17.300 fra Socialdemokraterne på Nørrebro til et kulturelt/socialt arrangement på Nørrebro den 4. november 2008 i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg.

 

LØSNING

Ansøgningen er blevet behandlet i arbejdsgruppen for kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed. Arbejdsgruppen indstiller at ansøgningen afvises med den begrundelse at arrangementet ikke er bydelsrelevant.

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet meddeler lokaludvalgets beslutning til Socialdemokraterne på Nørrebro og forestår den øvrige sagsbehandling.

 

BILAG

·        Bilag 1: Ansøgning fra Socialdemokraterne på Nørrebro om støtte til amerikansk valgaften på Nørrebro.