Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 21. oktober 2008

 

 

Åbne punkter

 

4.      Ansøgning fra Hovedstadens Røde Kors

NBL  63/2008

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at Lokaludvalget imødekommer indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed om at bevillige kr. 24.800 til to cykeltræningskurser for indvandrere og flygtninge på Nørrebro til Hovedstadens Røde Kors, Netværksgrupper i København, Dansk Flygtningehjælps Frivilligenetværk.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 21. oktober 2008

Jon Jackson erklærede sig inhabil og forlod mødet under dette punkt.

 

  1. Lokaludvalget besluttede at bevillige Hovedstadens Røde Kors kr. 24.800 til to cykeltræningskurser for indvandrere og flygtninge på Nørrebro.

 

 

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget en ansøgning på kr. 24.800 fra Hovedstadens Røde Kors, Netværksgrupper i København, Dansk Flygtningehjælps Frivilligenetværk til udgifter i forbindelse med to cykeltræningskurser for indvandrere og flygtninge på Nørrebro.

 

Hovedstadens Røde Kors har ansøgt kr. 47.800 fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune, men har ikke modtaget svar.

 

LØSNING

Ansøgningen er blevet behandlet i arbejdsgruppen for Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed, som indstiller at der bevilliges det ansøgte beløb på kr. 24.800.

 

ØKONOMI

Såfremt Nørrebro Lokaludvalg imødekommer ansøgningen, afholdes udgiften af lokaludvalgets puljemidler.

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet meddeler lokaludvalgets beslutning til Hovedstadens Røde Kors og forestår den øvrige sagsbehandling.

 

BILAG

·        Bilag 2: Ansøgning fra Hovedstadens Røde Kors til to cykelkurser

·        Bilag 3: Budget for cykelkurser