Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 21. oktober 2008

 

 

8.      Meddelelser

NBL  59/2008

 

§        Mogens Petersen orienterede om at Marie-Louise Sand Almene Boliger 1 udtræder af Nørrebro lokaludvalg. 1. suppleant Majeed Shadkam indtræder i Nørrebro Lokaludvalg. Almene Boliger 1 bedes snarest udpege en 2. suppleant og give sekretariatet besked. 

 

§        Mogens Petersen orienterede om at 1. suppleant Kræn Berg Ridder Daginstitutionsområdet 2 udtræder af Nørrebro Lokaludvalg. 2. suppleant Nicolai Bidstrup Daginstitutionsområdet 2 indtræder som 1. suppleant i Nørrebro Lokaludvalg. Daginstitutionsområde 2 bedes snarest udpege en 2. suppleant og give sekretariatet besked.

 

§        Høringssvar værested i Støberiet Nørrebro, bilag 11 og 12

Jesper Luthman orienterede om Lokaludvalgets høringssvar på værested i Støberiet på Nørrebro.

 

Dennis Bloch Christensen O havde følgende mindretalsudtalelse:

 

"Jeg er uenig i, at borgerne i København, skal betale kr. 1,9 mio. årligt for, at en håndfuld unge mennesker ikke er i stand til at opføre sig ordentligt. Og jeg mener ikke, dette tilbud vil løse noget problem".

 

§        Høringssvar Metrocityringen, bilag 13

Kim Christensen orienterede om Lokaludvalgets høringssvar om Metrocityringen og pressearbejde i den forbindelse.

 

§        Høringssvar tung trafik, bilag 14

Kim Christensen orienterede om Lokaludvalgets høringssvar om tung trafik.

 

§        Orientering om fakkeltog mod vold

Kim Christensen orienterede om at han som formand kan vælge at støtte et arrangement, hvis det ikke kan udsættes til vedtagelse på næstkommende Lokaludvalgsmøde. I forbindelse med fakkeltog mod vold har han valgt at støtte arrangementet med at dække deres udgifter til fakler.

 

§        Orientering om status for sekretariatet

1.      Charlotte Poulsen orienterede om at Louise Zachariassen er ansat som administrativ sekretær og puljemedarbejder pr. 13.10.08.

2.      Louise og Charlotte er fredag den 17.10.08 flyttet til det nye kontor for Nørrebro Lokaludvalg i Støberiet.

3.      Lokaludvalget vil i 2008 have svært ved at bruge alle puljemidlerne, men der er budgetteret med kr. 1.5 mil. og 1 mil. forsøges deponeret til brug for leje af større og mere handicapvenlige lokaler til Lokaludvalget. 

4.      Der udsendes snarest program for Fremtidsseminaret den 7.-8. november, der vil være fælles afgang kl. 16. med bus fra Nordbanegade ved Sct. Stefan Fritidshjem den 7.11.08. 

 

§        Invitation fra Borgmester Pia Allerslev

Mogens Petersen orienterede om en invitation fra Borgmester Pia Allerslev. Se vedlagte bilag 15

 

§        Mogens Petersen orienterede om helhedsplaner for Landsbygge fondens årlige ramme for boligsociale indsatser. Se vedlagte bilag 16

 

§        Mogens Petersen orienterede om p-anlæg på Nørre Allé Se vedlagte bilag 17

 

§        Mogens Petersen orienterede om brev fra  Kom-Vest Komponistforening om aflysning af arrangement .Se vedlagte bilag 18

 

 

BILAG

 

·        Bilag 8, 9 og 10 Orientering om budgetforlig 2009

·        Bilag 11 og 12 Høringssvar værested i Støberiet Nørrebro

·        Bilag 13 Høringssvar Metrocityringen

·        Bilag 14 Høringssvar tung trafik

·        Bilag 15 Invitation fra Borgmester Pia Allerslev

·        Bilag 16 Orientering vedr. helhedsplaner Landsbygge fondens årlige ramme for boligsociale indsatser

·        Bilag 17 Orientering om p-anlæg på Nørre Allé

·        Bilag 18 Brev fra  Kom-Vest Komponistforening om aflysning af arrangement

UNDEROVERSKRIFT

 

 

BESLUTNING

XXXX indstiller til YYYY,

1. at..

2. at..

3. at..

 

 

PROBLEMSTILLING

 

 

LØSNING

 

 

ØKONOMI

 

 

VIDERE PROCES

 

 

BILAG

 

Vurderinger:

 

Høring:

 

Politisk behandling:

 

Øvrige bilag: