Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 21. oktober 2008

 

 

Åbne punkter

 

2.      Borgerhøring om Nørrebrogade

NBL  66/2008

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at Lokaludvalget drøfter muligheden for at iværksætte en borgerhøring om Nørrebrogade.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 21. oktober 2008

1.      Lokaludvalget drøftede punktet og besluttede, at der skal afholdes en borgerhøring om Nørrebrogade i begyndelsen af 2009. Arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø fik til opgave at udarbejde et forslag til en borgerhøring i samarbejde med Sekretariatet, som skal indsamle tidligere rapporter bl.a. fra Vej og Park, Center for Byudvikling, samt fra kvarterløft m.fl.

 

 

 

PROBLEMSTILLING

Formanden Kim Christensen ønsker en drøftelse af om Nørrebro Lokaludvalg skal iværksætte en borgerhøring om Nørrebrogade, som bl.a. skal samle op på kvarterløft og områdeløft m.v.

 

LØSNING

Lokaludvalget drøfter forslaget om en borgerhøring om Nørrebrogade.

 

VIDERE PROCES

Såfremt Lokaludvalget ønsker at afholde en borgerhøring om Nørrebrogade vil Forretningsudvalget sammen med sekretariatet udarbejde et program og budget for arrangementet som forelægges Lokaludvalget på næstkommende møde den 19.11.08.