Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

10.      Angsøgning fra Støberiet

NBL  42/2008

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at lokaludvalget imødekommer indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed om at bevillige kr. 70.000 til Støberiet til etablering af et dubplate studie.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

Jutta Kuchenbecker erklærede sig inhabil og forlod mødet under dette punkt.

 

1.      Lokaludvalget besluttede at tildele Støberiet kr. 70.000 til etablering af et duplate studie, under forudsætning af at det er muligt, dvs. at der ikke indrettes et værested for unge i Støberiet.

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget en ansøgning på kr. 70.000 kr. fra Støberiet Kulturhuset på Blågårds Plads til udgifter forbundet med etablering af et duplate studie. Et dublate studie vil fungere som et samlingspunkt og produktionsværksted for unge bands, DJ's og pladeentusiater for Nørrebros subkulturelle musikkulturer.

 

Københavns Ungdomskulturpulje søges om 30.000 kr. og Støberiets egenfinansiering er på kr. 45.075.

 

LØSNING

Ansøgningen er blevet behandlet i arbejdsgruppen for Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed, som indstiller at der bevilliges det ansøgte beløb på kr. 70.000 kr. Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at de anser projektet som godt støttende op om det lokale musikmiljø og er nytænkende med stort potentiale. Desuden har arbejdsgruppen lagt vægt på, at Støberiet er medfinansierende, hvilket arbejdsgruppen finder vigtigt, idet Støberiet er et kommunalt støttet tilbud.

 

ØKONOMI

Såfremt Nørrebro Lokaludvalg vælger at imødekomme ansøgningen, afholdes udgiften af lokaludvalgets puljemidler.

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet meddeler lokaludvalgets beslutning til Støberiet og forestår den øvrige sagsbehandling.

 

BILAG

 

·        Bilag 10:  Ansøgning fra Støberiet til etablering af duplate studie.