Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

13.      Ansøgning  fra Forældreforeningen Brug Folkeskolen på Nørrebro

NBL  48/2008

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.       at lokaludvalget imødekommer indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed om at bevillige kr. 20.000 fra Forældreforeningen Brug Folkeskolen på Nørrebro vedrørende projektet 'Folkeskolernes Kulturfestival 2008'.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

Sidse Fisker erklærede sig inhabile og forlod mødet under dette punkt.

 

1.      Lokaludvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 20.000 til Forældreforeningen brug folkeskolen på Nørrebro til projektet 'Folkeskolernes Kulturfestival 2008'.

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget en ansøgning på kr. 20.000 fra Forældreforeningen Brug Folkeskolen på Nørrebro til projektet Folkeskolernes Kulturfestival 2008. Kulturfestivallen forventes afholdt d. 5. oktober 2008 kl. 12 – 16 i Korsgadehallen.  

 

LØSNING

Arbejdsgruppen for Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed har behandlet ansøgningen og indstiller at det fulde ansøgte beløb på kr. 20.000 bevilliges.

 

ØKONOMI

Såfremt Nørrebro Lokaludvalg vælger at imødekomme ansøgningen, afholdes udgiften af lokaludvalgets puljemidler.

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet meddeler lokaludvalgets beslutning til Forældreforeningen Brug Folkeskolen på Nørrebro og forestår den øvrige sagsbehandling.

 

BILAG

§        Bilag 14 :  Ansøgning fra Forældreforeningen Brug Folkeskolen på Nørrebro.