Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

12.      Ansøgning fra Dansk Etnisk Samvirke om Børnekulturnat 2008

NBL  44/2008

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at arbejdsgruppen for kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed fremlægger deres indstilling og at lokaludvalget træffer beslutning om ansøgning på kr. 12.760 fra Dansk-Etnisk Samvirke til arrangementet 'Børnekulturnat 2008'

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

1.      Lokaludvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med den samlede udgift på

  kr. 19.010, under forudsætning af, at der ikke opkræves entre. Desuden kræves det, at Nørrebro Lokaludvalg står som medarrangører på invitation og andet PR materiale ikke kun til dette arrangement men helt generelt skal arrangementer, der har fået tilskud fra lokalpuljen gøre opmærksom på dette i annoncering m.v.

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget en ansøgning på kr. 12.760. fra Dansk-Etnisk Samvirke om arrangementet 'Børnekulturnat 2008', der finder sted i Verdenskultur Centret den 12.10.2008.

 

LØSNING

Arbejdsgruppen for Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed, fremlægger deres indstilling på mødet den 15.9.2008. Nørrebro Lokaludvalg træffer beslutning om ansøgningen.

 

ØKONOMI

Såfremt Nørrebro Lokaludvalg vælger at imødekomme ansøgningen, afholdes udgiften af lokaludvalgets puljemidler.

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet meddeler lokaludvalgets beslutning til Dansk Etnisk Samvirke og forestår den øvrige sagsbehandling.

 

BILAG

§        Bilag 13 :  Ansøgning fra Dansk-Etnisk Samvirke om arrangementet 'Børnekulturnat 2008'.