Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

9.      Ansøgning fra ungerådet Nørrebro

NBL  41/2008

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at lokaludvalget imødekommer indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed om at bevillige kr. 30.000 til Ungerådet Nørrebro vedrørende støtte til projektet 'VIP – festival – Velgørenhed i Paradis'.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

Mogens Petersen erklærede sig inhabil og forlod mødet under dette punkt.

 

1.      Lokaludvalget besluttede at bevillige Ungerådet Nørrebro kr. 30.000 til VIP-festival –Velgørenhed i paradis.

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget en ansøgning på kr. 30.000 fra Ungerådet Nørrebro til projektet 'VIP – festival – Velgørenhed i Paradis'. Arrangementet afholdes i Nørrebrohallen den 27. september 2008 og retter sig imod børn og unge i alderen 10-18 år. Der forventes at deltage ca. 1000 personer.

 

LØSNING

Ansøgningen er blevet behandlet i arbejdsgruppen for Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed. Arbejdsgruppen indstiller at hele det ansøgte beløb på i alt kr. 30.000. bevilliges. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at projektet henvender sig bredt til børn og unge i bydelen og kan være netværksskabende blandt de deltagende børn og unge. Endvidere lægger arbejdsgruppen vægt på, at festivalen er indrettet således, at alle kan deltage. Arbejdsgruppen har tiltro til, at projektet kan være med til at promovere Ungerådet Nørrebro. 

 

ØKONOMI

Såfremt Nørrebro Lokaludvalg vælger at imødekomme ansøgningen, afholdes udgiften af lokaludvalgets puljemidler.

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet meddeler lokaludvalgets beslutning til Ungerådet Nørrebro og forestår den øvrige sagsbehandling.

 

BILAG

§        Bilag 9 : Ansøgning fra Ungerådet Nørrebro.