Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

6.      Høring vedrørende forbudszone mod tung trafik

NBL  47/2008

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at arbejdsgruppen for byudvikling, trafik og miljø fremlægger et forslag til høringssvar om forslag til kommuneplantillæg vedr. oprettelse af forbudszone mod tung trafik (BR 334/08).

2.      at lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om endeligt høringssvar i sagen.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

1.      Arbejdsgruppen for byudvikling, trafik og miljø havde ikke kunnet nå at lave et udkast til høringssvar.

2.      På baggrund af drøftelse om forbudszone mod tung trafik besluttede Lokaludvalget, at bemyndige arbejdsgruppen for byudvikling, trafik og miljø, til at udarbejde et høringssvar, der sendes til udvalgssekretæren inden 24. september.

 

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen har iværksat en høring om forslag til kommuneplantillæg vedr. oprettelse af forbudszone mod tung trafik (BR 334/08). Høringsperioden er fra 25. juni 2008 til 24. september 2008. Nørrebro Lokaludvalg skal afgive høringssvar i denne sag.

 

Lokaludvalget besluttede at arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø skal udarbejde et høringssvar, som behandles på Lokaludvalgets møde den 15. september.

 

LØSNING

Arbejdsgruppen for byudvikling, trafik og miljø fremlægger deres udkast til høringssvar på mødet og Nørrebro Lokaludvalg drøfter og vedtager et endeligt høringssvar.

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet forstår den administrative redigering af høringssvaret samt forsendelse.

 

BILAG

Se bilag 8 (forslag til kommuneplantilllæg) vedlagt mødeindkaldelse til den 21. august 2008

 

Links til indstilling og beslutningsprotokol kan findes på:

Indstilling: http://www2.kk.dk/of/Dagsorden.nsf/d397f517a3db228ec125685e002ebe06/218fa5503a9c69f5c12570f200419863?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=2

 

Beslutningsprotokol: http://www2.kk.dk/of/beslut.nsf/f7d3c5720345d144c125685c0043b371/f078206585c4a71dc12574710055df2a?OpenDocument