Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

14.      Meddelelser

NBL  52/2008

§        Høringssvar vedr. Farumgade til efterretning (se bilag 15)

Kim Christensen orienterede om høringssvar vedr. Farumgade

§        Høringssvar vedr. Nordhavn får Vokseværk til efterretning

Kim Christensen orienterede om Høringssvar vedr. Nordhavn får vokseværk.

§        Orientering om genbrugsstation ved Bispeengbuen/Fuglebakken St. (se bilag 16 og 17)

Kim Christensen orienterede genbrugsstation ved Bispeengbuen/Fuglebakken St.

§        Orientering vedr. DSB-arealet

Kim Christensen orienterede om at der skulle have været afholdt to møder, som begge var aflyst. Der er tanker om at lave en midlertidig park på DSB arealet.

§        Status på arbejdsgruppemøder den 1.9. samt udpegning af tovholdere

Kim Christensen orienterede om det indkaldte arbejdsgruppe møde, hvor det blev besluttet at de som ønsker at tiltræde arbejdsgrupperne skal meddele dette til udva lgssekretæren og gruppens tovholder.

§        Status på retningslinier for tildeling af puljemidler (se bilag 18 og 19)

Kim Christensen orienterede om at udvalgssekretæren har udarbejdet et ansøgningsskema, som indtil fremtidsseminaret vil være gældende for ansøgninger til Nørrebro Lokaludvalg.

§        Status på sekretariatet

Udvalgssekretær Charlotte Poulsen orienterede om at der er indkøbt møbler til kontoret, de kommer den sidste uge i september. Der er nu oprettet en opkobling og der er en pc på kontoret, men Koncernservice mangler at installere en printer og tilslutte pc'en. Der er ansøgningsfrist for stillingen som sekretær/puljemedarbejder den 16. september og der skal afholdes ansættelsessamtaler. Den nye medarbejder kan formentlig tiltræde pr. 1.11.08. Kontorets status er dog usikker grundet det planlagte værested i Støberiet.

§        Status på ADSL til medlemmer af Nørrebro Lokaludvalg

Udvalgssekretær Charlotte Poulsen orienterede om at 4 medlemmer ønsker tilskud til internetopkobling.

§        Orientering om Fremtidsseminaret

Udvalgssekretær Charlotte Poulsen orienterede om at der er næsten fuldtallig tilmelding fra Lokaludvalgets medlemmer til Fremtidsseminaret den 7.-8. november 2008. FU og udvalgssekretæren udarbejder et forslag til program.

§        Orientering om lokaludvalgskonferencen den 27. august 2008

Kim Christensen orienterede om Lokaludvalgskonferencen den 27. august 2008.

§        Orientering om projekt 'Plads til Leg'

Arbejdsgruppen for kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed orienterede om at de ikke kan deltage i møder i dagtimerne, og at Plads til Leg derfor bør meddeles, at man ikke kan tage et møde med dem.

§        Orientering vedr. samarbejde med Agenda 21 Grøn Nørrebro

Kim Christensen orienterede om at der har været henvendelser fra Agenda 21 Grøn Nørrebro og fra Helhedsplanen i Lundtoftegade om at indgå i tæt samarbejde med Lokaludvalget. Kim Christensen og udvalgssekretær Charlotte Poulsen afholder snarest møder med dem.

§        Orientering om fælles identitet for Lokaludvalgene

Charlotte Poulsen orienterede om at Center for Borgerservice er ved at udarbejde en fælles identitet på web-sider, brevpapir etc. Som også omfatter alle lokaludvalg. I designet vil der være tre fotos øverst på siden som skal symbolisere udvalgte steder på Nørrebro. Der kan ikke benyttes lokale fotos, fotos tages til alle lokaludvalg af den samme fotograf. Nørrebro Lokaludvalg kan overveje og beslutte hvilke steder som skal fotograferes til hjemmesiden.

 

 

BILAG

§        Bilag 15: Høringssvar vedr. Farumgade

§   &nb sp;    Bilag 15a: Høringssvar vedr. Nordhavn får vokseværk

§        Bilag 16 indstilling om genbrugsstation

§        Bilag 17 svar vedrørende genbrugsstation

§        Bilag 18 ansøgningsskema

§        Bilag 19 forslag til puljeansøgninger fra Jon Jackson