Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

4.      Høring vedr. Københavns Kommunes Budgetforslag 2009

NBL  53/2008

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg

  1. at lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om høringssvar vedr. Københavns Kommunes budgetforslag 2009.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

1.      På baggrund af drøftelse bemyndigede Lokaludvalget formandskabet til at udarbejde et høringssvar, som afsendes inden 19. september 2008.

 

PROBLEMSTILLING

Københavns Kommunes Økonomiforvaltning har fremsendt budgetforslag 2009 til høring. Det består af 2 dele; (1) "Forslag til budget 2009" og (2) "et ydelseskatalog – bilagsdel til forslaget". Høringsfristen er den 19.september 2008.

 

LØSNING

Det har ikke været muligt at sende høringen til behandling i en arbejdsgruppe. I stedet indstilles det at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om et høringssvar på mødet.

 

VIDERE PROCES

Eventuelle bemærkninger til budgetforslag 2009, vedtages af Nørrebro Lokaludvalg og sekretariatet sender senest fredag den 19.september 2008, bemærkningerne til Økonomiforvaltningen.

 

BILAG

§        Bilag 6: Følgebrev til høring vedr. Københavns Kommunes Budgetforslag 2009.

 

Budgetforslag 2009 samt bilagsdelen er, grundet papiromfanget ikke vedlagt denne dagsorden, men kan downloades fra: http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/OekonomiOgBudget/BudgetterOgRegnskaber/2009/Budgetforslag2009.aspx