Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

2.      Behandlinger af ændringer til forretningsordenen

NBL  39/2008

 

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at lokaludvalget, jf. §12, stk. 2 i forretningsordenen for Nørrebro Lokaludvalg, for første gang behandler følgende ændring i forhold til den gældende forretningsorden:

 

§ 1 ændres så den herefter kommer til at lyde:

"Udvalgets formand vælges ved almindeligt flertalsvalg af og blandt udvalgets medlemmer på udvalgets konstituerende møde. Valget ledes af det ældste medlem (i alder) af udvalget. Så snart valget af formand har fundet sted, vælger lokaludvalget blandt sine medlemmer en 1. næstformand og en 2. næstformand til at fungere i formandens forfald. Formanden, 1. næstformand og 2. næstformand udgør tilsammen Nørrebro Lokaludvalgs forretningsudvalg. Formanden, 1. næstformand og 2. næstformand fratræder tre måneder efter det konstituerende møde, hvorefter Nørrebro Lokaludvalg [fjernes: 'på sit møde i september 2008'] foretager nyvalg til samtlige poster. Valget af 1. næstformand og 2. næstformand ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget og foregår i øvrigt efter samme regler som for dette. Det ældste medlem indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde". 

 

2.      at lokaludvalget, jf. § 12, stk. 2 i forretningsordenen for Nørrebro Lokaludvalg, for anden gang behandler følgende ændring i forhold til den gældende forretningsorden:

 

Der tilføjes § 1 stk. 2 som lyder følgende:

"Til forhandlinger med kommunen eller andre myndigheder, deltager så vidt muligt to repræsentanter for Nørrebro Lokaludvalg". 

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 21. august 2008

1.      Nørrebro Lokaludvalg godkendte for første gang ændringen i forhold til gældende forretningsorden. 

2.      Nørrebro Lokaludvalg godkendte for anden gang ændringen i forhold til gældende forretningsorden.

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg har vedtaget, at der skal være nyvalg til formandskabsposterne på mødet i september 2008. Denne ændring i forhold til normalforretningsordenen (datoen), er med den endelige konstituering af formandskabet forældet, og bør derfor udgå af forretningsordenen.

 

Endvidere vedtog Nørrebro Lokaludvalg på sit ordinære møde den 21. august 2008 en enkelt ændring til den gældende forretningsorden for Nørrebro Lokaludvalg.

 

Jf. § 12, stk. 2 i forretningsordenen, skal ændringer til forretningsordenen behandles på to ordinære møder i Nørrebro Lokaludvalg.

 

LØSNING

Nørrebro Lokaludvalg behandler for første gang følgende ændring i forhold til normalforretningsordenen for lokaludvalg:

 

§ 1 ændres så den herefter kommer til at lyde:

"Udvalgets formand vælges ved almindeligt flertalsvalg af og blandt udvalgets medlemmer på udvalgets konstituerende møde. Valget ledes af det ældste medlem (i alder) af udvalget. Så snart valget af formand har fundet sted, vælger lokaludvalget blandt sine medlemmer en 1. næstformand og en 2. næstformand til at fungere i formandens forfald. Formanden, 1. næstformand og 2. næstformand udgør tilsammen Nørrebro Lokaludvalgs forretningsudvalg. Formanden, 1. næstformand og 2. næstformand fratræder tre måneder efter det konstituerende møde hvorefter Nørrebro Lokaludvalg,[fjernes: 'på sit møde i september 2008'] foretager nyvalg til samtlige poster. Valget af 1. næstformand og 2. næstformand ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget og foregår i øvrigt efter samme regler som for dette. Det ældste medlem indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde". 

 

Nørrebro Lokaludvalg behandler for anden gang følgende ændring i forhold til normalforretningsordenen for lokaludvalg:

 

Der tilføjes § 1 stk. 2 som lyder følgende:

"Til forhandlinger med kommunen eller andre myndigheder, deltager så vidt muligt to repræsentanter for Nørrebro Lokaludvalg". 

 

BILAG

§              Bilag 1: Forretningsorden for Nørrebro Lokaludvalg – forudsat godkendelse af NLU den 15.09.08.