Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

1.      Godkendelse af dagsorden

NBL  37/2008

 

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

1.      Dagsordenen blev godkendt.