Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

11.      Ansøgning fra Foreningen Indsigt og Områdefornyelsen i Mimersgade

NBL  43/2008

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at lokaludvalget imødekommer indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed om at bevillige kr. 50.000 til Foreningen Indsigt og Områdefornyelsen i Mimersgade, til projektet 'Fernisering af Danmarks største gadegalleri'.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

Troels Glismann, Henning C. Hansen og Niels Clemmensen erklærede sig inhabile og forlod mødet under dette punkt.

 

1.      Lokaludvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 50.000 til Foreningen Indsigt og Områdefornyelsen i Mimersgade, til projekt 'Fernisering af Danmarks største billedgalleri. 

 

PROBLEMSTILLING

Nørrebro Lokaludvalg har modtaget en ansøgning på kr. 50.000 kr. fra Foreningen Indsigt og Områdefornyelsen i Mimersgade til projekt fernisering af Danmarks største gadegalleri.

 

Billederne til 42 billedplancher er taget af børn og unge fra Nørrebro under temaet feriepostkort. Der afholdes fernisering i Hamletsgade d. 10. oktober kl. 17 – 22.

 

Projektet har desuden ansøgt og fået bevilliget kr. 30.000 fra Velfærdsm inisteriet, samt kr. 20.000 Mimers Penge, og afventer svar fra Københavns Kommunes Kulturpulje om ansøgning på kr. 21.500.

 

LØSNING

Ansøgningen er blevet behandlet i arbejdsgruppen for Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed, som indstiller at der bevilliges det ansøgte beløb på kr. 50.000 kr.

 

Arbejdsgruppen har til grund for indstillingen lagt vægt på, at projektet inddrager mange og bredt, og at mange allerede på nuværende tidspunkt er inddraget.  Projektet er med til at samle kvarteret, samt skabe en bred forståelse for hinanden igennem børnene og de unges personlige rejsebilleder. Projektet er med til at give et dynamisk og ressourcefyldt billede af området.

 

ØKONOMI

Såfremt Nørrebro Lokaludvalg vælger at imødekomme ansøgningen, afholdes udgiften af lokaludvalgets puljemidler.

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet meddeler lokaludvalgets beslutning til Foreningen Indsigt og Områdefornyelsen og forestår den øvrige sagsbehandling.

 

BILAG

§        Bilag 11:  Ansøgning fra Foreningen Indsigt og Områdefornyelsen projekt fernisering af Danmarks største billedgalleri.

§        Bilag 12: Budget