Nørrebro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra det konstituerende møde mandag den 15. september 2008

 

 

Åbne punkter

 

1.      Valg af formand

NBL  34/2008

INDSTILLING

Det indstilles til Nørrebro Lokaludvalg,

1.      at lokaludvalget blandt udvalgets medlemmer vælger en formand.

 

Nørrebro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 15. september 2008

1.  Der var kun en kandidat Kim Christensen til formandsposten, som blev valgt uden afstemning.

 

PROBLEMSTILLING

På sit konstituerende møde torsdag den 19. juni 2008, vedtog Nørrebro Lokaludvalg, at valget af formand såvel som næstformænd skulle være midlertidigt. Årsagen var, at give lokaludvalgets medlemmer mulighed for at lære hinanden bedre at kende forud for en så vigtig beslutning som valg af formandskab. Lokaludvalget vedtog, at det endelige valg af formand og næstformænd skal ske på et nyt konstituerende møde mandag den 15. september 2008.

 

På mødet mandag den 15. september 2008 skal Nørrebro Lokaludvalg vælge en formand for resten af valgperioden, det vil sige frem til 2009.

 

LØSNING

De medlemmer af Nørrebro Lokaludvalg der ønsker at stille op til posten som formand, melder deres kandidatur. Kandidaterne får mulighed for at begrunde deres kandidatur. Nørrebro Lokaludvalg vælger herefter blandt sine medlemmer en formand for lokaludvalget. Formanden vælges ved almindeligt flertalsvalg.