Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 31. oktober 2005

 

 

2.      Sager til orientering

      MFU 244/2005

INDSTILLING

Til orientering vedlægges:

a.       Notat af 21. oktober 2005 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen med en status for evaluering af København – Europas Miljøhovedstad.

b.      Notat af 10. oktober 2005 fra Miljøkontrollen om udendørs musikarrangementer og lignende i 2005.

c.      Notat af 12. oktober 2005 fra Miljøkontrollen om samarbejdsrelationer mellem Rådgiverteamet i EVU og Københavns Miljønetværk/Etnisk miljønet.

d.      Notat af 14. oktober 2005 Miljøkontrollen om ny overordnet vejforbindelse i relation til en genbrugsstation på Borgervænget.

e.      Notat af 14. oktober 2005 fra Miljøkontrollen om udkast til regeringens kemihandlingsplan 2006-2009.

f.       Notat af 24. oktober 2005 fra Miljøkontrollen om arealgruppens rapport "Hvordan får vi etableret flere genbrugs-, nærgenbrugs- og kvartermiljøstationer i Københavns Kommune?"