Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 31. oktober 2005

 

 

7.      Drøftelse af implementeringsplan for Teknik- og Miljøforvaltningen

      MFU 249/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter vedlagte implementeringsplan for etablering af ny Teknik- og Miljøforvaltning.

 

RESUME

Mette-Lis Andersen, administrerende direktør for Bygge- og Teknikforvaltningen, har sendt en implementeringsplan for etablering af en ny Teknik- og Miljøforvaltning til Økonomiforvaltningen den 29. september 2005.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter implementeringsplanen.


SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen har den 13. oktober 2005 godkendt ændringer af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt (BR 485/05), som bl.a. betyder, at den nuværende Miljø- og Forsyningsforvaltning og Bygge- og Teknikforvaltning sammenlægges med virkning pr. 1. januar 2006.

Forinden har den administrerende direktør for Bygge- og Teknikforvaltningen, Mette-Lis Andersen, den 29. september 2005 sendt en implementeringsplan til Økonomiforvaltningen.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter implementeringsplanen.

 

Konsekvenser for borgerne

-

 

ØKONOMI

-

 

MILJØVURDERING

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

 

BILAG

Notat af 29. september 2005 fra administrerende direktør Mette-Lis Andersen, Bygge- og Teknikforvaltningen, bilagt implementeringsplan for etablering af ny Teknik- og Miljøforvaltning.

 

 

Peter Elsman

                                            /                     Michael Lilja-Nielsen