Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. august 2005

 

 

2.      Sager til orientering

      MFU 188/2005

INDSTILLING

 

Til orientering vedlægges:

a)      Notat af 13. juni 2005 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen med en status for arbejdet med kommunens servicestrategi. (Udsat fra mødet den 8. august 2005).

b)     Notat af 21. juni 2005 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen om afslutningen på sagen om kommunens interne rente. (Udsat fra mødet den 8. august 2005).

c)     Notat af 11. jul 2005 fra Miljøkontrollen med en miljøredegørelse om nyt spor for fjerntog Enghave – Valby. (Udsat fra mødet den 8. august 2005).

d)     Notat af 19. jul 2005 fra Miljøkontrollen vedrørende ny rapport fra Øresundsvandsamarbejdet om miljøfarlige stoffer i Øresund. (Udsat fra mødet den 8. august 2005).

e)     Notat af 19. jul 2005 fra Miljøkontrollen med en orientering om, at Miljøkontrollen har fået fornyet sin EMAS-registrering. (Udsat fra mødet den 8. august 2005).

f)      Fællesnotat af 19. jul 2005 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen med en status for miljøzoneprojektet. (Udsat fra mødet den 8. august 2005).

g)     Notat af 1. august 2005 fra Miljøkontrollen om miljøforhold på Nørreport Stations regionaltogsperron. (Udsat fra mødet den 8. august 2005).

h)     Notat af 2. august 2005 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen om Miljø- og Forsyningsforvaltningens opgaver i forbindelse med selskaberne. (Udsat fra mødet den 8. august 2005).

i)       Notat af 15. august 2005 fra KE om opfølgning kvartalsrapport 1/2005.

j)       Notat af 8. august 2005 fra Miljøkontrollen om Københavns Kommunes undersøgelser af vandmiljøet 2004.