Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

5.      Kvartalsrapportering fra KE selskaberne

 MFU 147/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,

 

at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter kvartalsrapporterne 1/2005 for Københavns Energi og Energi E2 og tager dem til efterretning.

 

RESUME

Miljø- og Forsyningsudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en kvartalsrapportering for Københavns Energi (KE), og at denne forelægges Miljø- og Forsyningsudvalget efter hvert kvartal. Det er KE, der udarbejder kvartalsrapporten. Miljø- og Forsyningsudvalget er generalforsamling for KE selskaberne. Kvartalsrapporten for 1. kvartal fra Energi E2 forelægges samtidig.


SAGSBESKRIVELSE

Miljø- og Forsyningsudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en kvartalsrapportering for Københavns Energi (KE), og at denne forelægges Miljø- og Forsyningsudvalget efter hvert kvartal. Det er KE, der udarbejder kvartalsrapporten. Miljø- og Forsyningsudvalget er generalforsamling for KE selskaberne. Kvartalsrapporten for 1. kvartal fra Energi E2 forelægges samtidig.

 

Udvalget har allerede drøftet et udkast til kvartalsrapportering for de 2 første måneder af 1. kvartal 2005 på Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 25. april 2005. KE har nu ajourført rapporteringen (bilag 1), og den dækker nu alle tre måneder i første kvartal.

 

Kvartalsrapporteringen forelægges normalt udvalget i forlængelse af selskabsbestyrelsernes behandling af den. Den økonomiske rapportering i kvartalsrapport 1/2005 har ikke været forelagt selskabsbestyrelserne i sin helhed, da bestyrelsesm øderne i KE først afholdes i juni. Bestyrelserne har dog været forelagt kvartalsrapporteringen i sin helhed.

 

Som opfølgning på drøftelserne af det første udkast har KE udarbejdet vedlagte bilag 2, der viser, hvordan de påførte smileys skal forstås.

 

Konsekvenser for borgerne

Kvartalsrapporteringen fra KE giver borgerne mulighed for at få indsigt i selskaberne i Københavns Energi og er med til at understøtte åbenheden i selskaberne over for borgerne.

 

MILJØVURDERING

Kvartalsrapporteringerne i sig selv indebærer ikke miljømæssige konsekvenser.

 

ØKONOMI

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune

 

BILAG

Bilag 1          Kvartalsrapport 1/2005

Bilag 2          Målkriterier for kvartalsrapport

Bilag 3          Kvartalsrapport for Energi E2

 

 

 

 

Peter Elsman                     /                     Vibeke Østergaard