Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

19.      Sager til orientering

 MFU 161/2005

INDSTILLING

Til orientering vedlægges:

a.       Notat af 18. maj 2005 fra Miljøkontrollen med status for indsamling af metalaffald.

b.      Notat af 20. maj 2005 fra Miljøkontrollen om Agenda 21 centrenes årsregnskaber for 2004 samt revideret budget 2005 for Agenda 21 center Indre Nørrebro og Bispebjerg Miljøcenter.

c.      Notat af 23. maj 2005 fra Miljøkontrollen med uddybning af projektet Rengøringsdag 2005.

d.      Notat af 23. maj 2005 fra Miljøkontrollen om miljøtilsyn på virksomheder mm. 2004.

e.      Notat af 24. maj 2005 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen med opfølgning på Miljø- og Forsyningsforvaltningens status for integrationsarbejdet.

f.       Notat af 30. maj 2005 fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen om opgørelse af provenuet ved opgørelse af grunde til KE.

g.      Notat af 30. maj 2005 fra KE vedrørende Miljøstyrelsens afgørelse i "Vandprissagen".