Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 6. juni 2005

 

 

3.      Drøftelse af bestyrelseshonorarer i KE selskaberne

 MFU 145/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter honorarerne for bestyrelsesmedlemmer i de 5 KE selskaber som beskrevet i denne indstilling

at Miljø- og Forsyningsudvalget tiltræder, at der på baggrund af drøftelserne afholdes en ekstraordinær "papirgeneralforsamling" den 7. juni 2005.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen behandlede torsdag den 26. maj en indstilling om sammensætning af bestyrelserne i KE selskaberne: De to holdingselskaber, de to komplementarselskaber og KE A/S. Borgerrepræsentationen besluttede, at bestyrelserne skal bestå af 2 medlemmer af Borgerrepræsentationen og 3 eksterne medlemmer.

I forbindelse med at søge egnede eksterne kandidater er det hensigtsmæssigt, at honorarernes størrelse er kendte.

Det foreslås derfor, at formanden får 150.000 kr., næstformanden 100.000 kr. og de menige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hver 75.000 kr. om året i alt for at bestride erhvervet i de fem bestyrelser i KE. Det foreslås endvidere, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i KE A/S får 35.000 kr. om året.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at den formelle ekstraordinære generalforsamling holdes som en "papirgeneralforsamling" den 7. juni 2005, hvor protokollen udfærdiges på baggrund af drøftelserne i udvalget.

 


SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen behandlede torsdag den 26. maj en indstilling om sammensætning af bestyrelserne i KE selskaberne. Det drejer sig om følgende bestyrelser: KE Varme- og Elforsyning Komplementar A/S, KE Forsyning Komplementar A/S, KE Varme- og Elforsyning Holding P/S, KE Forsyning Holding P/S og KE A/S. Ifølge denne indstilling skal bestyrelserne bestå af 2 medlemmer af Borgerrepræsentationen og 3 eksterne medlemmer.

Miljø- og Forsyningsudvalget er bemyndiget af Borgerrepræsentationen til at udgøre generalforsamlingen for KE selskaberne. Behandlingen i generalforsamlingen sker for at undgå inhabilitetsproblemer i bestyrelsen. 

I forbindelse med at søge egnede eksterne kandidater er det hensigtsmæssigt, at honorarernes størrelse er kendte.

Det foreslås derfor, at formanden får 150.000 kr., næstformanden 100.000 kr. og de menige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemme r hver 75.000 kr. om året i alt for at bestride erhvervet i de fem bestyrelser i KE. Det foreslås endvidere, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i KE A/S får 35.000 kr. om året.

Bestyrelserne i de fire netselskaber modtager ikke honorarer. Bestyrelsesmedlemmerne i disse selskaber er KEs direktion samt KEs Service- og Personaledirektør Susanne Lisa Madsen.

Honorarerne vurderes at være af en passende størrelse for bestyrelsesarbejde i en virksomhed af KEs størrelse og at være af en tilstrækkelig størrelse til at kunne finde kvalificerede eksterne kandidater.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at den formelle ekstraordinære generalforsamling holdes som en "papirgeneralforsamling" den 7. juni 2005, hvor protokollen udfærdiges på baggrund af drøftelserne i udvalget.

 

Konsekvenser for borgerne

Ingen.

 

ØKONOMI

Bestyrelseshonorarer finansieres af de pågældende selskaber.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

Bilag 1: Oversigt over KE selskaberne

 

 

Peter Elsman/

                                                           Vibeke Østergaard