Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 5. december 2005

 

 

2.      Sager til orientering

      MFU 292/2005

INDSTILLING

Til orientering vedlægges:

a.       Notat af 10. november 2005 fra Miljøkontrollen om implementeringen af Renseribekendtgørelsen.

b.      Notat af 21. november 2005 fra Miljøkontrollen med evaluering af projekt "Grøn rensning af søvand i parksøer ved hjælp af halmballer".

c.      Notat af 28. november 2005 fra Miljøkontrollen om Københavns Kommunes aftalepakke i forbindelse med kommunalreformen.