Folkeoplysningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. marts 2008

 

 

9.      Høring af budget 2009 til folkeoplysning(FOU  19/2008)

 

INDSTILLING

Folkeoplysningsudvalget orienteres om budget for perioden 2009-2012.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Folkeoplysningsudvalget tager budgetforslag for perioden 2009 – 2012 til     efterretning. 

 

Problemstilling

Økonomiudvalget har besluttet, at der i forbindelse med budget 2009 skal udarbejdes forslag til et prioriteringsrum på 400 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen har bidraget til dette med forslag til prioriteringer indenfor forvaltningens område.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et oplæg, der indeholder forslag til prioriteringsrummet på folkeoplysningsområdet i perioden 2009-2012.

Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at udtale sig til Borgerrepræsentationen om budgettet.

 

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet prioriteringsforslag for perioden 2009 – 2012, der reducerer rammen til folkeoplysning med 1,5 mio. kr. i 2009. 

De foreslåede prioriteringer omhandler det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

 

Økonomi

Forslaget omfatter forslag til besparelser på rammen med 1,5 mio. kr. i perioden 2009 – 2012. Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen har imidlertid ingen direkte økonomisk virkning.

Videre proces

Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger inddrages i udmøntningen af besparelsen samt budgetønsker.

 

Bilag

1. Bilag vedr. reduktion af rammen til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

 

 

          Mads Kamp Hansen                                           /Anders Christensen