Folkeoplysningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. marts 2008

 

 

5.      Udviklingspuljen for børn og unge(FOU  15/2008)

 

INDSTILLING

Folkeoplysningsudvalget skal orienteres om administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

1. at Folkeoplysningsudvalget tager de administrativt bevilligede ansøgninger til

    efterretning.

 

 

Problemstilling

0 Projekter har ansøgt Folkeoplysningsudvalget om midler (over 100.000 kr.) fra Udviklingspuljen for børn og unge.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har administrativt bevilget midler til 2 projekter fra puljen (under 100.000 kr.). Forvaltningen orienterer udvalget om dette.

 

 

Løsning

Begge ansøgninger ligger indenfor Retningslinierne for Udviklingspuljen for børn og unge.

 

Administrative bevillinger siden sidste møde.

Københavns Internationale Klub (KIK) har under den "Åbne pulje" fået bevilget 67.620 kr. til projektet "Aerobic-projekt for unge somaliske piger/kvinder"

Projektperioden er fra 15. februar til 31. december 2008.

Målgruppen er hovedsagelig unge somaliske piger under 25 år.

Aktiviteterne er Aerobic som motion med mobile rekvisitter, "Ud af huset aktiviteter" (udvikler pigernes mulighed for integration i DK), workshops, kurser, debataftener og foredr ag. Pigerne skal betale kontingent for at deltage i "Ud af huset" aktiviteterne.

Medlemmer: Det forventes at ca. 40 piger vil benytte aktiviteterne og at 20 heraf bliver nye medlemmer i foreningen.

Bevillingen er givet, da der er tale om en ny aktivitet. Der har ved bevillingen været lagt særlig vægt på, at somaliske piger normalt ikke deltager i foreningsaktiviteter af kulturelle grunde. 

 

Foreningen Breakpoint har under Fokusområde 2 (Street) fået bevilget 39.000 kr. til projektet "Battlehanics 2008".

Projektperioden er fra 1. februar til 30. april 2008.

Målgruppen er unge piger under 25 år.

Aktiviteten er en konkurrence (battle) kun for piger, som indeholder elementerne hip hop dance, funk style, house dance og b-boy/b-girl dance. 

Medlemmer: Under Battlen vil pigerne blive guidet til foreninger, der tilbyder netop den aktivitet, der har deres interesse (under Fokusområde 2 er der ingen krav om foreningsmedlemskab).

Bevillingen er givet på baggrund af Fokusområde 2. Ved bevillingen er der særligt lagt vægt på, at BATTLEHANICS 2008 er en ren pige battle i en ellers mands/drengedomineret kultur. Hip hop pigerne vil være gode mentorer for de nye generationer.                          

 

 

Økonomi

Udviklingspuljen for børn og unge har et budget på i alt 6.340.000 kr. i 2008. De 2 administrative bevillinger + bevillingerne fra tidligere møder udgør et forbrug på 1.981.193 kr. Rest på budgettet er 4.358.807 kr.

Bevillingerne er fordelt med følgende forbrug:

Den "åbne pulje" 8 bevillinger på i alt 1.160.093 kr. Fokusområde 1 "Børn og unge med særlige behov" 1 bevilling på 319.100 kr., Fokusområde 2 "Street" 5 bevillinger på i alt 502.000 kr. og Fokusområde 3 " Foreningsbaseret Fitness" 0 bevillinger.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

 

 

         Mads Kamp Hansen                      

                                                                  / Anders Christensen