Folkeoplysningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. marts 2008

 

 

4.      Ansøgninger om tilskud fra frivillige folkeoplysende foreninger for 2008(FOU  13/2008)

 

INDSTILLING

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om tilskud til kendte og nye foreninger for 2008.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

1. at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud for perioden 1. marts – 31. december 2008 for 9 kendte foreninger (bilag 1).

 

2. at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud for perioden 1. marts – 31. december 2008 for 10 nye foreninger (bilag 2).

 

3. at Folkeoplysningsudvalget godkender tilskud med forbehold for perioden 1. marts – 31. december 2008 for 5 nye foreninger (bilag 3).

 

4. at Folkeoplysningsudvalget godkender forhøjet driftstilskud for perioden 1. marts – 31. december 2008 til foreningen Nørrebronx (bilag 1).

 

 

Problemstilling

24 foreninger har søgt Folkeoplysningsudvalget om tilskud for perioden 1. marts – 31. december 2008.

 

 

Løsning

9 kendte foreninger indstilles til tilskud for perioden 1. marts – 31. december 2008. (Bilag 1)

 

10 nye foreninger indstilles til tilskud for perioden 1. marts – 31. december 2008.

(Bilag 2)

 

5 nye foreninger indstilles til tilskud med forbehold for perioden 1. marts – 31. december 2008, idet foreningernes vedtægter ikke opfylder betingelserne for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. (Bilag 3)

 

1 af de kendte foreninger, Nørrebronx indstilles til forhøjet driftstilskud til deres nye lokaler i Heimdalsgade på 72.576 kr. for 2008, idet Fritid & Idræt vurderer, at foreningens aktivitetsniveau og antal hold med børn og un ge under 25 år øges. (Bilag 1)

 

Foreningen begrunder ansøgningen med, at den pr. 1. marts 2008 flytter fra lokaler i Struenseegade på 177 m2 til nye større lokaler i Heimdalsgade på 400 m2, idet de

er fusioneret med Copenhagen Moy Thai, som har over 200 medlemmer under 25 år. Foreningen Copenhagen Moy Thai er ikke kendt af og modtager ikke tilskud fra Fritid & Idræt. Nørrebronx vil med fusioneringen komme op på ca. 600 medlemmer under 25 år, hvilket får foreningen til at udvide med flere aktiviteter og flere hold med børn og unge under 25 år.

Derudover har Fritid & Idræt modtaget ansøgning fra en 1 ny forening, Social Integration Gennem Idræt. Denne ansøgning udskydes til næste møde 29. april 2008, idet der er mangler i ansøgningsmaterialet som betyder, at sagen ikke kan endelig behandles.

 

 

Økonomi

Afsat buffer fra Folkeoplysningsudvalgsmøde den 10. december 2007 til grund-/aktivitetstilskud for 2008

 

Indstilling grund-/aktivitetstilskud

 

Budget                                                                                   1.173.821 kr.

 

Tidligere bevillinger                                                                 266.624 kr. 

Indstilling på dette møde                                                         263.581 kr.

 

Rest for aktivitetstilskud 2008                                              643.616 kr.

 

Afsat buffer fra Folkeoplysningsudvalgsmøde den 10. december 2007 til driftstilskud for 2008

 

Indstilling driftstilskud

 

Budget                                                                                   1.460.950 kr. *

 

Tidligere bevilling                                                                   113.223 kr. *

Indstilling på dette møde                                                         156.392 kr.  *

 

Rest for driftstilskud 2008                                                  1.191.335 kr. *

 

* Beløbene er uden moms.

 

Beløbet til lokaletilskud i bilag 1, 2 og 3 på 183.861 kr. er inkl. moms på 14,94 %.

 

 

Videre proces

Fritid & Idræt meddeler foreningerne Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

 

 

Bilag

1. Godkendelse af tilskud til 9 kendte foreninger.

2. Godkendelse af tilskud til 10 nye foreninger.

3. Godkendelse med forbehold til 5 nye foreninger.

 

         Mads Kamp Hansen                       /Anders Christensen