Udvalget vedrørende EU-formandskabet

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 30. maj 2002


J.nr. EU 5/2002

2. Indhentning af ansøgninger til udmøntning af pulje til Københavns Kommunes aktiviteter i forbindelse med EU-forfmandskabet

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet, at udvalget godkender det i bilag 1 optrykte udkast til brev til samtlige forvaltninger.

 

Økonomiudvalgets beslutning:

 

Behandling:

RESUME

Borgerrepræsentationen har besluttet, at det særlige § 17, stk. 4-udvalg vedrørende EU-formandskabet, skal udmønte i alt 6 millioner kroner. Udmøntningen sker på baggrund af forslag fra samtlige forvaltninger og udfra kriterier nævnt i kommissoriet for udvalget.

Økonomiforvaltningen har derfor til hensigt at fremsende det i bilaget optrykte brev til samtlige forvaltninger. Udvalget vil senere få forelagt en indstilling, der redegør for forvaltningernes indberettede forslag.