Udvalget vedrørende EU-formandskabet

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 30. maj 2002


J.nr. EU 6/2002

3. Fordeling af pulje til internationale event- og informationsaktiviteter

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet

At der afsættes 0,5 mill.d.kr. til Det Danske Kulturinstituts projekt Lux Europæ 2002.

 

Økonomiudvalgets beslutning:

 

Behandling:

RESUME

Økonomiforvaltningen indstiller at der afsættes 0,5 mill.d.kr. fra puljen til internationale events- og informationsaktiviteter til Det Danske Kulturinstituts projekt Lux Europæ.

Aktiviteten er en del af Københavns Kommunes engagement under det danske EU-formandskab. På Borgerrepræsentationens møde den 16. maj (BR 296/02) blev det derfor besluttet at forhåndsdisponere udgifterne til projektet fra den samlede pulje til formandskabsaktiviteter på 6 mill.d.kr.