Udvalget vedrørende EU-formandskabet

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 30. maj 2002


J.nr. EU 4/2002

1. Valg af formand for Udvalget vedrørende EU-formandskabet

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet at udvalget vælger en formand.

 

Økonomiudvalgets beslutning:

 

Behandling:

RESUME

Økonomiforvaltningen indstiller, at udvalget vælger en formand ved flertalsvalg.