Udvalget vedrørende EU-formandskabet

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 30. maj 2002

 

 

J.nr. EU 4/2002

 

1. Valg af formand for Udvalget vedrørende EU-formandskabet

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet at udvalget vælger en formand.

 

RESUME

Økonomiforvaltningen indstiller, at udvalget vælger en formand ved flertalsvalg.

 

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede den 16. maj 2002, at nedsætte et særligt udvalg jf. den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4 (BR 269/02). Udvalget vedrørende EU-formandskabet skal fordele en pulje på 6 millioner kr. til internationale event- og informationsaktiviteter, blandt andet i forbindelse med EU-formandskabet.

Formanden skal vælges på udvalgets første møde.

Medlemmerne af udvalget er udpeget frem til 31. december 2002.

Valget foretages som flertalsvalg blandt udvalgets tilstedeværende medlemmer.

ØKONOMI

-

MILJØVURDERING

-

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

-

BILAG

Kommissorium for Udvalget vedrørende EU-formandskabet.

Erik Jacobsen

 

/Flemming Dubgaard Hansen