Udvalget vedrørende EU-formandskabet

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 30. maj 2002

 

 

J.nr. EU 6/2002

 

3. Fordeling af pulje til internationale event- og informationsaktiviteter

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet

At der afsættes 0,5 mill.d.kr. til Det Danske Kulturinstituts projekt Lux Europæ 2002.

 

RESUME

Økonomiforvaltningen indstiller at der afsættes 0,5 mill.d.kr. fra puljen til internationale events- og informationsaktiviteter til Det Danske Kulturinstituts projekt Lux Europæ.

Aktiviteten er en del af Københavns Kommunes engagement under det danske EU-formandskab. På Borgerrepræsentationens møde den 16. maj (BR 296/02) blev det derfor besluttet at forhåndsdisponere udgifterne til projektet fra den samlede pulje til formandskabsaktiviteter på 6 mill.d.kr.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Under det danske EU-formandskab har København som Hovedstad, en række særlige forpligtelser med henblik på bl.a. værtsskabsforpligtelser og samtidig indeholder formandskabet en række muligheder i tilknytning til markedsføring, kommunikation m.v.

Borgerrepræsentationen besluttede derfor den 16. maj 2002, at nedsætte et særligt udvalg jf. den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4 (BR 269/02). Udvalget vedrørende EU-formandskabet skal fordele en pulje på 6 mill.d.kr. til internationale event- og informationsaktiviteter, blandt andet i forbindelse med EU-formandskabet. Heraf reserveres 0,5 mill.d.kr. til Det Danske Kulturinstituts projekt Lux Europæ.

Kultur og Fritidsforvaltningen har oplyst, jf. indstilling, at der er tale om et lyskunstprojekt i det offentlige rum i København, hvor lyskunstnere fra EU-medlemslandene samt fra øvrige lande i Europa vil blive inviteret til at give deres bidrag til det kulturelle projekt. Der forventes bidrag fra en kunstner fra hvert af de op mod 25-30 deltagende lande. Projektet gennemføres i København i perioden 15. september 2002 til 5. januar 2003.

-

Der anvises dækning af udgifterne til Lux Europæ på Økonomiudvalgets budget 2002, konto 6.51.3 (uforudsete udgifter), jf. Nr. 12 BR 269/02.

-

-

BILAG VEDLAGT

Indstilling fra Kultur- og Fritidsforvaltningen

Til udvalgsmødet vil endvidere være fremlagt Ansøgning modtaget den 18. januar 2002 og Publikation fra "Lux Europæ 1992"

 

 

 

Erik Jacobsen

/Eskil Thuesen