Udvalget vedrørende EU-formandskabet

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 24. oktober 2002


J.nr. EU 9/2002

3. Fordeling af midler til NGO-aktiviteter

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet, at imødekomme følgende ansøgninger, der opfylder kriterierne i udvalgets kommissorium om NGO-aktiviteter under det danske EU-formandskab, med et mindre beløb, således:

At der afsættes 1.045.000 kr. i tilskud til organisationen NGO Forum Stop Voldens aktiviteter i forbindelse med EU-formandskabet i København

At der afsættes 55.000 til 5 paneldiskussioner afholdt af Copenhagen Peace i forbindelse med EU-formandskabet i København.

At 400.000 kr. af puljen på 1,5 mio. kr. reserveret til senere udmøntning til NGO-aktiviteter indgår i den resterende pulje som skal udmøntes af Udvalget vedr. EU-formandskabet.

Økonomiudvalgets beslutning: 1. og 2. at: Godkendt.

Udvalget besluttede at ændre 3. at, således at der overføres 200.000 kr. som indstillet af Økonomiforvaltningen, og at der reserveres 200.000 kr. til senere udmøntning, eventuelt til NGO-aktiviteter.

 

 

 

Behandling: Der forelægges en ny indstilling for Udvalget med henblik på udmøntning af de resterende 200.000 kr.

RESUME

Af kommissoriet for Udvalget vedr. EU-formandskabet fremgår, at Udvalgets midler bl.a. kan anvendes til støtte til NGO-aktiviteter i København. På Udvalgets møde den 24. juni d.å. blev der reserveret 1,5 mio. kr. til senere udmøntning til NGO-aktiviteter under det danske EU-formandskab. Efterfølgende er der indledt forhandlinger mellem NGO-organisationerne og Økonomiforvaltningen om, hvordan Københavns Kommune i givet fald vil kunne bidrage til at sikre en fredelig afvikling af EU-formandsskabet.

På baggrund af ansøgninger fra NGO-organisationerne indstiller Økonomiforvaltningen, at der bevilliges hhv. 1.045.000 kr. og 55.000 kr. til NGO Forum Stop Volden og Copenhagen Peace. Bevillingen forbliver under Økonomiudvalget, dvs., at Intern service, er ansvarlig for at indhente regnskab mv. De resterende 400.000 kr. indgår i puljen som udmøntes af Udvalget vedr. EU-formandskabet.