Udvalget vedrørende EU-formandskabet

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 24. oktober 2002


J.nr. EU 10/2002

4. Fordeling af midler til kommunikation og markedsføring

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet, at imødekomme ansøgninger fra Copenhagen Film Festival, Vesterbro Ungdomsgård og lyskunstprojektet "Lux Europæ", der opfylder kriterierne i udvalgets kommissorium om kommunikationsopgaver og markedsføring, således:

At der under forudsætning af at Udvalget ikke har bevilliget midler til projektet "Xenofobi eller mangfoldighed" afsættes:

  1. 460.500 kr. i tilskud til projektet "Copenhagen Film Festival".
  2. 75.000 kr. i tilskud til Vesterbro Ungdomsgårds sang og musikgruppe i forbindelse med international musikudveksling under EU-formandskabet.

100.000 kr. i tilskud til lyskunstprojektet "Lux Europæ".

Økonomiudvalgets beslutning: Som følge af beslutningerne i sag EU 8/2002, Genbehandling af ansøgningen om støtte til projektet "Xenofobi eller mangfoldighed" og EU 9/2002, Fordeling af midler til NGO-aktiviteter, godkendte udvalget indstillingen med følgende ændringer:

210.500 kr. i tilskud til projektet "Copenhagen Film Festival"

125.000 kr. i tilskud til Vesterbro Ungdomsgård.

100.000 kr. i tilskud til lyskunstprojektet "Lux Europæ"

 

Behandling: Samlet sag om overførsel af midler forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

RESUME

Af kommissoriet for Udvalget vedr. EU-formandskabet fremgår, at Udvalget inden udgangen af 2002 skal fordele en pulje til internationale event- og informationsaktiviteter, herunder Københavns Kommunes kommunikationsopgaver og markedsføring i forbindelse med EU-formandskabet. På den baggrund indstiller Økonomiforvaltningen at der bevilliges midler til "Copenhagen Film Festival", Vesterbro Ungdomsgård og lyskunstprojektet "Lux Europæ" som bidrager til Københavns Kommunes kommunikations- og markedsføringsopgaver. Bevillingen ventes overført til udvalgenes rammer i indstillingen om overførsel af midlerne der ventes forelagt på Økonomiudvalgets møde den 26. november 2002 og efterfølgende Borgerrepræsentationen på mødet den 5. december 2002.