Udvalget vedrørende EU-formandskabet

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 24. oktober 2002


J.nr. EU 7/2002

1. Orientering om bevilling af 137.000 kr. til engelsksproget informationsmateriale

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende EU-formandskabet, at Udvalget tager til efterretning, at følgende ansøgninger fra forvaltningerne er imødekommet med et mindre beløb, således:

At der er blevet bevilliget 59.000 kr. i tilskud til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens projekt "Skole-unge-uddannelse i København – What's on?"

At der er blevet bevilliget 11.000 kr. i tilskud til Bygge- og Teknikforvaltningens projekt "Ny arkitektur i København".

At der er blevet bevilliget 36.000 kr. i tilskud til Miljø- og Forsyningsforvaltningens projekt "Tre pjecer om miljø".

At der er blevet bevilliget 13.000 kr. i tilskud til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens projekt "Handicapcenter Øst".

At der er blevet bevilliget 18.000 kr. i tilskud til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens projekt "Et rummeligt arbejdsmarked"

 

Økonomiudvalgets beslutning: Taget til efterretning.

 

Behandling: Samlet sag om overførsel af midler forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

RESUME

På baggrund af Udvalget vedrørende EU-formandskabets beslutning den 24. juni d.å. om, at afsætte 137.000 til dækning af indtil 50 % af forvaltningernes omkostninger til engelsksproget informationsmateriale i forbindelse med EU-formandskabet har Økonomiforvaltningen orienteret forvaltningerne om muligheden for, at ansøge om midler fra puljen. Aktiviteten er en del af kommissorium for Udvalget vedr. EU-formandskabet f.s.v.a. Københavns Kommunes kommunikationsopgaver og markedsføring i forbindelse med EU-formandskabet. Økonomiforvaltningen har efterfølgende modtaget 5 ansøgninger om støtte til projekter som alle opfylder de anførte kriterier om engelsksproget informationsmateriale. Herefter er projekterne blevet bevilliget støtte således at puljen på de 137.000 kr. er udmøntet. Bevillingerne ventes overført til udvalgenes rammer i indstillingen om overførsel af midlerne der ventes forelagt på Økonomiudvalgets møde den 26. november 2002 og efterfølgende Borgerrepræsentationen på mødet den 5. december 2002.