Udvalget vedrørende EU-formandskabet

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 24. juni 2002

5. Eventuelt

 

INDSTILLING