Udvalget vedrørende EU-formandskabet

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 24. juni 2002

 

 

J.nr. EU 3/2002

 

3. Behandling af ansøgning om 1 mio.kr. til opstartsomkostninger til Copenhagen Film Festival

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget vedrørende det danske EU-formandskab,

at der afsættes 1,0 mill. kr. i tilskud til opstartsomkostninger til projektet "Copenhagen Film Festival"

 

RESUME

Aktiviteten er en del af Københavns Kommunes engagement i forbindelse med det danske EU-formandskab. På Borgerrepræsentationens møde den 16. maj (BR 296/02) blev det besluttet at forhåndsdisponere udgifter til projektet fra den samlede pulje til formandskabsaktiviteter på 6 mill.d.kr.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Under det danske EU-formandskab har København som Hovedstad, en række særlige forpligtelser med henblik på bl.a. værtsskabsforpligtelser og samtidig indeholder formandskabet en række muligheder i tilknytning til markedsføring, kommunikation m.v.

Borgerrepræsentationen besluttede 16. maj 2002, at Udvalget vedrørende EU-formandskabet skal fordele en pulje på 6 mill.d.kr. til internationale event- og informationsaktiviteter, blandt andet i forbindelse med EU-formandskabet. Heraf reserveres 1,0 mio. kr. til opstartsomkostninger i.f.m. "Copenhagen Film Festival".

Kultur og Fritidsforvaltningen har oplyst, at formålet med festivalen er at skabe et forum, som kan promovere og styrke den europæiske filmproduktion og -tradition. Festivalen vil omfatte 120 – 130 film fordelt på flere kategorier med 12 – 15 film i konkurrence. Projektet gennemføres i juni 2003.

-

Der anvises dækning til udgifterne på Økonomiudvalgets budget 2002, konto 4300 0854 300675.

-

-

BILAG VEDLAGT

Ansøgning fra Kultur- og Fritidsforvaltningen

 

 

 

 

 

Erik Jacobsen

/Eskil Thuesen

19. juni 2002

10. kontor