Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 31. marts 2004

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Påtagelse af garantiforpligtelser

 

BTU 176/2004  J.nr. 620.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at  kommunen stiller nedenstående garantier.

 

 

RESUME

I forbindelse med beslutninger om byfornyelse og støttet byggeri har Borgerrepræsentationen bemyndiget Bygge- og Teknikudvalget til at stille de fornødne garantier for lån.

På denne baggrund forelægges 3 byfornyelsesgarantier omfattende 48 lejligheder og 5 byggestøttegarantier omfattende 126 kollegieværelser, 60 almene familieboliger og 30 almene seniorboliger. Garantierne knytter sig til lån på i alt 181.488.815,00 kr., hvoraf kommunen skal hæfte for 78.759.348,00 kr. Garantierne for A/B Halmtorvet 36-42 erstatter en tidligere garantier på i alt 9.900.500,00 kr., hvorved den samlede hæftelse øges med 68.858.848 kr. 

 


SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med beslutninger om byfornyelse og støttet byggeri har Borgerrepræsentationen bemyndiget Bygge- og Teknikudvalget til at stille de fornødne garantier for lån.

 

Med henvisning til ovenstående skal man anmode udvalget om at godkende, at kommunen påtager sig følgende garantiforpligtelser for de nævnte ejendomme.

 

 

Adresse

Halmtorvet 36-38

Halmtorvet 40-42

Woltersgade 8

Lån kr.

8.011.737,00 kr.

11.650.078,00 kr.

2.246.000,00 kr.

Garanti %

50 %

50 %

17,85 %

Kommunens hæftelse i kr.

4.005.869,00 kr.

(Erstatter tidligere garan ti på 50 % af lån stort 8.081.000,00 kr.)

5.825.039,00 kr.

(Erstatter tidligere garanti på 50 % af lån stort 11.720.000,00 kr.)

400.911,00 kr.

Låntager

A/B Halmtorvet 36-42

A/B Halmtorvet 36-42

Nordisk Parcelhusbyggeri A/S

Långiver

Realkredit Danmark

Realkredit Danmark

BRFkredit

Beslutningsdato

29.04.93

29.04.93

30.11.95

Antal boliger

20

20

8

Sagstype

Byfornyelse

Byfornyelse

Byfornyelse

 

Adresse

Frankrigsgade 50

Axel Heides Gade m.fl.

Axel Heides Gade m.fl.

Lån kr.

41.000.000,00 kr.

41.669.000,00 kr.

18.817.000,00 kr.

Garanti %

100 %

20,7 %

28,6 %

Kommunens hæftelse i kr.

41.000.000,00 kr.

8.625.483,00 kr.

5.381.662,00 kr.

Låntager

DSI Frankrigsgade Kollegiet

AKB, afd. 1802

AKB, afd. 1803

Långiver

Nykredit Realkredit A/S

BRFkredit

BRFkredit

Beslutningsdato

13.11.03

12.06.02

12.06.02

Antal boliger

126

30

15

Sagstype

Byggestøtte

Byggestøtte

Byggestøtte

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

Axel Heides Gade m.fl.

Axel Heides Gade m.fl.

Lån kr.

18.921.000,00 kr.

39.174.000,00 kr.

Garanti %

28,6 %

20,7 %

Kommunens hæftelse i kr.

5.411.406,00 kr.

8.109.018,00 kr.

Låntager

Lejerbo København, afd. 536-0

Lejerbo København, afd. 536-1

Långiver

BRFkredit

BRFkredit

Beslutningsdato

12.06.02

12.06.02

Antal boliger

15

30

Sagstype

Byggestøtte

Byggestøtte

 

 

Lån i alt

Kommunens hæftelse i alt i kr.

Antal bolige r

181.488.815,00 kr.

78.759.348,00 kr.

244

Tidligere garantier

19.801.000,00 kr.

9.900.500,00 kr.

 

Nye hæftelser netto

161.687.815,00 kr.

68.858.848,00 kr.

 

Økonomi

Garantier er eventualforpligtelser, der ikke umiddelbart har økonomiske konsekvenser.

 

 

Jens Ole Nielsen