Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 31. marts 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

12.      Sager til efterretning

 

BTU 154/2004  J.nr. 01116.0004/03

 

 

INDSTILLING

a)      Notat af 19. marts 2004 fra Vej & Park om HUR-forsøg med videoregistrering af ulovligt standsede eller parkerede biler i busbaner

b)     Notat af 19. marts 2004 fra Vej & Park vedrørende "Moving the World"

c)     Notat af 19. marts 2004 fra ve j & Park vedrørende puljemidler på Vej & Parks investeringsplan