Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

5.      Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 367 "Sadolin & Holmblad"

 

BTU 437/2004  J.nr. 611:110.0001/03

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 367 "Sadolin & Holmblad" vedtages endeligt under forudsætning af, at tillæg til Kommuneplan 2001 om detailhandel vedtages endeligt senest samtidig med lokalplantillægget.

 

RESUME

Borgerrepræsentationen tiltrådte forslaget til lokalplantillæg i mødet den 25. marts 2004 og den offentlige høring fandt sted fra den 18. maj til den 20. august 2004. I høringsperioden er der modtaget i alt 3 henvendelser fra offentlige myndigheder, der meddeler, at man ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget.

Borgerrepræsentationen vedtog den 25. marts 2004 forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 om detailhandel, der har været i offentlig høring fra den 26. april til den 21. juni 2004. Lokalplantillægget muliggør indretning af butikker i overensstemmelse med detailhandelstillægget, og endelig vedtagelse af lokalplantillægget forudsætter derfor, at kommuneplantillægget om detailhandel vedtages endeligt senest samtidig med lokalplantillægget.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 25. marts 2004 (BR 127/04) Bygge- og Teknikudvalgets indstilling af 29. januar 2004 om offentliggørelse af forslaget til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 367 "Sadolin & Holmblad". Indstillingen med bilag er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor, Rådhuset 1. sal, som bilag A.

 

Offentliggørelse

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 18. maj til den 20. august 2004. Der er udsendt 1106 foldere til ejere, lejere og brugere og 106 foldere til interessegrupper, foreninger m.v.

I Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, har der i høringsperioden været opstillet en plancheudstilling om planforslaget.

I høringsperioden har der via internettet været mulighed for at søge oplysninger om lokalplanforslaget på en særlig hjemmeside, komme med debatoplæg eller sende bemærkninger til forslaget som e-mail.

I høringsperioden er der modtaget 3 henvendelser, alle fra offentlige myndigheder, der er vedlagt til gennemsyn i borgmester Søren Pinds forkontor som bilag B.

 

Tillæg til Kommuneplan 2001 om detailhandel

Borgerrepræsentationen vedtog den 25. marts 2004 forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 om detailhandel (BR 135/04). Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 26. april til den 21. juni 2004.

Forslaget til lokalplantillæg muliggør indretning af butikker i overensstemmelse med forslaget til kommuneplantillæg om detailhandel.

Endelig vedtagelse af lokalplantillægget forudsætter derfor, at kommuneplantillægget om detailhandel vedtages endeligt senest samtidig med lokalplanforslaget.

 

Henvendelser fra offentlige myndigheder

Der er modtaget henvendelse fra Hovedstadens Udviklingsråd, Københavns Stiftsøvrighed og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der alle meddeler, at man ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Miljøvurdering

Der henvises til den miljøvurdering der er afgivet i forbindelse med indstillingen om vedtagelse af lokalplanforslagets offentliggørelse.

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Liste over modtagne henvendelser

 

 

BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL VÆRELSE 36

Bilag A: Indstilling med bilag forelagt Borgerrepræsentationen den 25. marts 2004

Bilag B: Kopi af modtagne henvendelser

 

Jens Ole Nielsen