Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. september 2004

 

 

Sager til drøftelse

 

16.      Notat af 6. september 2004 fra Vej & Park vedrørende depositum i forbindelse med arrangementer

 

BTU 436/2004  J.nr. 21510.0005/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter notat af 6. september 2004 fra Vej & Park vedrørende depositum i forbindelse med arrangementer.

 

RESUME

Notatet var på dagsordenen for Bygge- og teknikudvalgets møde den 6. september 2004 som sag til efterretning. Det blev besluttet at drøfte det i et senere mdøe.

I notatet redegøres for kriterierne for depositum i forbindelse med arrangementer samt for forvaltningens håndtering heraf.


SAGSBESKRIVELSE

BILAG VEDLAGT

Notat af 6. september 2004 fra Vej & Park vedrørende depositum i forbindelse med arrangementer

Udsendt med dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 15. september 2004.

 

Mette Lis Andersen