Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. september 2004

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Endelig vedtagelse af fælles gårdanlæg i karreen Heimdalsgade, Nørrebrogade, Ole Jørgensens Gade og Mimersgade

 

BTU 445/2004  J.nr. 451:128.0001/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

at det i udvalgets møde den 2. juni 2004 vedtagne forslag til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt i karreen, begrænset af Heimdalsgade 1-17, Nørrebrogade 220-222, Ole Jørgensens Gade 2-14 og Mimersgade 101-103 - efter fremlæggelse for offentligheden i henhold til byfornyelseslovens bestemmelser - nu vedtages endeligt

 

 

RESUME

Formålet med forslaget er at forbedre karreens friarealer ved etablering af et fælles gårdanlæg, som ejerne efterfølgende skal drive og vedligeholde.

Forslaget omfatter 8 beboelsesejendomme med 279 beboere fordelt på 174 boliger samt 21 butikslejemål mv.

Forslaget har været ude i høring, og der er ikke modtaget indsigelser eller lignende til forslaget.


SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Bygge- og Teknikudvalget vedtog i mødet den 2. juni 2004 (Sag nr. 294/2004) at offentliggøre forslaget til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt. Indsigelsesfristen blev fastsat til 8 uger.

 

Økonomi

Udgifterne til anlæggets etablering skønnes at udgøre 2.600.000 kr., der betales af stat og kommune med hver 50 %.

 

Miljøvurdering

Der henvises til det anførte i det forslag, som Bygge- og Teknikudvalget på mødet den 2. juni 2004 vedtog at offentliggøre.

 

Høring

Offentlighed

Forslaget har været offentliggjort i perioden 9. juni 2004 – 6. september 2004 og er udsendt og omdelt til de berørte grundejere og lejere. Forslaget har endvidere været fremlagt i Københavner Information og på Biblioteket, Bragesgade 8 B.

 

Indsigelser

Der er ikke modtaget indsigelser eller lignende til forslaget i offentlighedsperioden.

 

-o0o-

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Forslaget til byfornyelsesbeslutning og gennemførelsesprojekt.

Udsendt med dagsordenen til Bygge- og Teknikudvalgets møde den 2. juni 2004.

 

 

Ole Sperling